ALÜMİNYUM

 • Alüminyum hafifliğinin yanı sıra çeliğe yakın yüksek mukavemet gösterebilen, alaşımlandırılabilir bir metaldir.
 • Geri dönüştürülebilen bir metal olan alüminyum çevrecidir.
 • Yüksek oranda korozyon direncine sahip bir metaldir.
 • Manyetik özelliği bulunmamaktadır.
 • Alaşımları saf halinin 15 katı kadar dayanıklıdır
 • Isı ve elektrik iletkenliği yüksektir.
 • Mühendislik uygulamaları için mükemmel çözümler sunar.
 • Otomotiv, inşaat, beyaz eşya, havacılık ve uzay, elektronik, raylı sistemler gibi birçok sektörde geniş kullanım alanına sahiptir.
 • Birçok alanda kullanıldığı için dünya ekonomisine katkısı yüksektir.

Temel Özellikler

 • Atom Numarası : 13
 • Atom Ağırlığı : 26,9815 g/mol
 • Görünüş : Gümüş renginde

Fiziksel Özellikler

 • Ergime sıcaklığı : 660°C
 • Yoğunluk : 2,70 g/cm3
 • Elastiklik modülü : 70 GPa
 • Isıl iletkenlik : 237 W/m.K
 • Elektriksel iletkenlik : 64,94 %IACS (20°C)

ALÜMİNYUMA ŞEKİL VEREN UZMANLIK

PMS Alüminyum, dünya teknolojilerini ve standartlarını izleyerek öncelikli olarak müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için ürün kalitesini, performans beklentilerini ve çalışanların kalite bilincini yükseltecek sürekli iyileştirme ve yenileme politikasını benimsemiştir.

Firmamızda, müşteri isteklerini esas kabul eden, bu ihtiyaçları tümüyle yerine getiren ve diğer yönetim fonksiyonlarıyla birlikte planlanan etkili bir ‘Kalite Sistemi’ kurulmuştur.